Regulamin serwisu

 1. §1 Definicje

  • 1. WŁAŚCICIEL SERWISU („SPRZEDAWCA”) - właścicielem serwisu jest Karolina Celegrat prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Celegarth Karolina Celegrat, ul. Piłsudskiego 76a/57, 05-070 Sulejówek, NIP: 712-312-14-66, REGON: 364520447, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Nazwa Banku i nr rachunku to: Idea Bank SA, nr: 97 1950 0001 2006 0060 7657 0001.
  • 2. KUPUJĄCY - każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
  • 3. SERWIS INTERNETOWY CELEGARTH.PL („SKLEP”) - serwis internetowy prowadzący działalność na terenie RP w zakresie tworzenia spersonalizowanych Produktów na różnego rodzaju okazje. Poprzez stronę serwisu Kupujący składa zamówienie.
  • 4. PRODUKT - ręcznie wykonane zaproszenia, zawiadomienia, kartki z życzeniami oraz szeroka gama dodatkowych produktów (tj. winietki na stół, pudełka na ciasta, pudełka na słodycze lub migdały, zawieszki na alkohol, menu, plany stołów, księga gości, podziękowania dla gości i rodziców, ozdobne pudełka, torebki na prezenty i koperty) związanych z imprezami okolicznościowymi typu ślub, chrzciny, komunie, bankiety, studniówki, rocznice, urodziny, narodziny dziecka itp. Wszystkie oferowane produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, spersonalizowanymi i wykonanymi na indywidualne zamówienie w oparciu o wzory prezentowane na stronie internetowej Serwisu. Służą one zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego w rozumieniu art. 38 pkt 3 Ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827).
  • 5. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do Zawarcia Umowy, określające ilość i rodzaj Produktów, które Kupujący chce nabyć.
  • 6. ZAWARCIE UMOWY - poprzez Zawarcie Umowy następuje w chwili zatwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego. Przed zawarciem umowy Kupujący ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować regulamin. Umowa jest zakładana na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w myśl art. 2 pkt 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827).
  • 7. DNI ROBOCZE - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin, określający zasady składania Zamówień i Zawierania Umów w Serwisie internetowym Celegarth.
  • 9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz, w którym Kupujący podaje swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dane osobowe, adres dostawy oraz ewentualne dane dodatkowe.
  • 10. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz, przy pomocy którego Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Znajduje się on na stronie serwisu i jest ogólnodostępny.
  • 11. KOSZYK - wirtualny koszyk, do którego Kupujący dodaje Produkty, które chciałby nabyć.
 2. §2 Postanowienia ogólne

  • 1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym CELEGARTH, znajdującym się pod adresem www.celegarth.pl.
  • 2. Serwis jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok (z wyłączeniem przerw technicznych oraz przerw niezależnych od Właściciela Serwisu).
  • 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: - pocztę elektroniczną na adres mailowy: pracownia@celegarth.pl, - formularz kontaktowy na stronie Serwisu, - połączenie telefoniczne pod nr 665 764 204. Jest on możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
  • 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu wybranych Produktów. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie zatwierdzenia zamówienia.
 3. §3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

  3.1 Składanie zamówień

  • 1. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Serwisu. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie Serwisu. Klient przed złożeniem zamówienia potwierdza, że zapoznał się i że akceptuje regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z przestrzegania zawartych w nim zasad.
  • 2. Podanie danych wymaganych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, lecz bez ich podania, nie jest możliwa realizacja zamówienia i zawarcie umowy.
  • 3. Sprzedawca posługuje się danymi Kupującego wyłącznie w celu przyjmowania, obsługi i realizacji zamówień oraz w celu rozliczeń i komunikacji z Kupującym, na co on wyraża zgodę.
  • 4. Wszelkie dane podawane podczas składania zamówienia muszą być prawdziwe i dotyczyć Kupującego. Jest to niezwykle ważne, aby zamówienie zostało wykonane i dostarczone prawidłowo. W sytuacji jeśli Kupujący podał nieprawidłowe dane do wysyłki Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru oraz może obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem Produktu pod prawidłowy adres.
  • 5. Kupujący składa zamówienie poprzez Koszyk na stronie Serwisu. Podany koszt zamówienia jest orientacyjny. Jeśli Kupujący poprosił o niestandardowe produkty, dodatki i/lub usługi koszt zamówienia może ulec zmianie - podwyższeniu. Korekta zostanie wprowadzona po weryfikacji formularza przez Sprzedającego.
  • 6. Po złożeniu zamówienia na Kupującym ciąży obowiązek zapłaty za zamówienie zgodnie z formą jaką wybrał podczas składania zamówienia, tj. jednorazowy przelew pełnej kwoty w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia lub przelew zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia i pozostałej kwoty 5 dni od akceptacji wykonanych przez Sprzedającego projektów.
  • 7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie zamówienia oraz link do Centum Obsługi Zamówienia. W tym miejscu Kupujący określi wszystkie szczegóły potrzebne do spersonalizowania zamówienia, a Sprzedający będzie tu m.in. umieszczał projekty zamawianych Produktów i zmieniał statusy zamówienia.
  • 8. Formularz otrzymany od Kupującego nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych zwrotów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli uzna je za niestosowne. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści.
  • 9. Gdy Kupujący uzupełni wymagane formularze oraz przekaże wszystkie swoje sugestie co do zamówienia, Sprzedający może rozpocząć etap projektowania.
  • 10. Przesłane projekty są poglądowe, przygotowane w formie elektronicznej i mają za zadanie zaprezentować m.in. graficzne rozmieszczenie tekstów lub grafik.
  • 11. Aby Sprzedający przystąpił do dalszej realizacji zamówienia wymagana jest akceptacja Projektów przez Kupującego. Po akceptacji projektów Kupujący jest zobowiązany do dokonania wpłaty pozostałej kwoty, jeśli wybrał płatność z zaliczką.
  • 12. Nie uregulowanie przez Kupującego należności za złożone zamówienie, brak akceptacji Projektów lub brak kontaktu oznacza automatyczne anulowanie zamówienia.
  • 13. Jeśli Kupujący zrezygnuje z zamówienia jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych, a po dokonaniu płatności pełnej kwoty "z góry", możliwy jest całkowity zwrot opłaty za złożone zamówienie. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, gdy zostało ono już w pełni opłacone i jest na etapie projektowania, zwrotowi podlega jedynie kwota w wysokości 60% całkowitej wartości zamówienia. Pozostałe 40% kwoty jest to opłata za prace projektowe. Nie podlega ona zwrotowi. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, gdy został wpłacony zadatek i jest na etapie projektowania, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty. Stanowi ona 40% całkowitej kwoty zamówienia i jest to opłata za prace projektowe. Nie podlega ona zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy jest ono po akceptacji projektów i na etapie realizacji, nie ma możliwości zwrotu opłąty za zamówienie. Jest to podyktowane tym, że wszystkie Produkty są niefabrykowane, spersonalizowane, wykonywane na indywidualne zamówienie, których nie można wykorzystać do dalszej sprzedaży i Sprzedający poniósł już koszty związane z realizacją zamówienia.
  • 14. Nie przewiduje się maksymalnego czasu realizacji zamówienia. Zależy on od płynności w komunikacji między Sprzedającym, a Klientem oraz od obłożeni na daną chwilę.
  • 16. Serwis zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia złożonego przez Kupującego zamówienia.
  • 17. W przypadku zamawiania próbek papeterii Kupujący dodaje do koszyka próbki z wybranych przez siebie kolekcji oraz wybiera sposób dostawy. Wpłaty za zamówienie próbek należy dokonać z góry w pełnej kwocie, w ciągu 5 dni roboczych od złożonego zamówienia.

  3.2 Ceny produktów

  • 1. Wyjściowa cena dla zaproszeń ślubnych to 5 PLN brutto. Cena ulega modyfikacji w zależności od ilości sztuk oraz dodatków na jakie zdecyduje się Kupujący.
  • 2. Ceny dodatków są podane przy każdym Produkcie na stronie internetowej Serwisu.
  • 3. Wszystkie podane ceny są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami) i nie zawierają kosztów przesyłki.
  • 4. Ceny nie podlegają negocjacji.
  • 5. Do ceny Produktów należy doliczyć koszty dostawy, w skład których wchodzą również koszty pakowania, przygotowania paczki oraz transportu.
  • 6. Koszty dostawy zależą od formy dostawy jaką wybrał Kupujący.
  • 7. Kupujący ma prawo do otrzymania faktury VAT. Są one wystawiane na indywidualne zamówienie Kupującego i w takim przypadku wyraża on zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
  • 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty i cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w dowolnym czasie.
  • 9. Promocje nie łączą się.

  3.3 Płatności

  • 1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
  • 2. Kupujący dokonuje zapłaty za wybrane Produkty w formie zwykłego przelewu. Numer rachunku bankowego i dane Sprzedawcy Kupujący otrzyma w podsumowaniu zamówienia. Numer konta znajduje się również na Stronie Serwisu w zakładce „Regulamin”.
  • 3. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
  • 4. Płatności za zamówienie można dokonać na dwa sposoby, w zależności od decyzji Kupującego: płatność pełnej kwoty "z góry" w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia lub płatność dwuetapowa: płatność zaliczki (40% wartości zamówienia) w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia i płatność pozostałej kwoty w ciągu 5 dni od akceptacji projektów.
  • 5. W przypadku zamówienia próbek papeterii Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty pełnej kwoty w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.

  3.4 Zmiany w złożonym zamówieniu

  • 1. Kupujący ma prawo poprosić o dokonanie zmian w Projekcie. Sprzedający postara się jak najlepiej sprostać oczekiwaniom Kupującego, lecz każda dokonywana zmiana wydłuża czas realizacji zamówienia.
  • 2. Zmiany w złożonym zamówieniu można zgłaszać do czasu akceptacji Projektu.

  3.5 Warunki dostawy

  • 1. Warunkiem przekazania Produktu do wysyłki jest dokonanie zapłaty za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy.
  • 2. Sprzedawca wysyła Produkty wolne od wad i dokonuje wszelkich starań, aby zostały one odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.
  • 3. Dostawa zamówienia odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem usług spedytorskich (przewoźnika), np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.
  • 4. Zgodnie z brzmieniem ustawy o prawie przewozowym z dnia 15 listopada 1984 (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272) w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktów Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sprzedawcę. Należy spisać protokoł określający stan przesyłki (opis uszkodzeń lub braków) i okoliczności powstania szkody. Protokół musi być podpisany przez Kuriera i Kupującego. Odpowiedni formularz powinien posiadać przy sobie Kurier. Należy pamiętać, aby zachować jeden egzemplarz dla siebie, gdyż będzie potrzebny do uznania zgłaszanej reklamacji.
  • 5. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w Ustawie o Prawie Przewozowym (art. 74 i kolejne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Kupującego) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  • 6. Sprzedający nie przewiduje możliwości wysyłki Zamówienia za pobraniem.
  • 7. Sprzedający nie przywiduje możliwości wysyłki Zamówienia poza granice kraju.
 4. §4 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

  • 1. W przypadku produktów wykonywanych na indywidulane zamówienie (papeteria ślubna, plakaty personalizowane) zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na fakt, iż sprzedawane Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wykonanymi zgodnie z specyfikacją Klienta i służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. §5 Warunki zwrotów

  • 1. Przy zakupie produktów spersonalizowanych zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na fakt, iż sprzedawane produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wykonanymi zgodnie z specyfikacją Kupującego i służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • 2. W przypadku zakupu produktów niepersonalizowanych zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, od dnia odebrania przesyłki, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając go pisemnie na adres: Celegarth Karolina Celegrat ul. Piłsudskiego 76a/57, 05-070 Sulejówek lub drogą elektroniczną na adres: pracownia@celegarth.pl.
  • 4. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Kupujący odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać przesyłką rejestrowaną na adres: Celegarth Karolina Celegrat ul. Piłsudskiego 76a/57, 05-070 Sulejówek. Koszt zwrotu ponosi klient.
  • 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (równowartość kosztów najtańszej formy dostawy), nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem należności.
  • 6. Produkt nie może być używany i musi być w stanie nienaruszonym, w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport.
  • 7. Paczkę proszę odesłać na adres: ul. Piłsudskiego 76a/57, 05-070 Sulejówek. Nie akceptujemy przesyłek za pobraniem. Koszty zwrotu pokrywa kupujący.
 6. §6 Reklamacje

  • 1. W sytuacji, gdy Kupujący otrzyma produkt wadliwy przysługują mu roszczenia z tytułu rękojmi w myśl artykułu 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  • 2. Reklamację składa się w formie papierowej poprzez przesłanie treści reklamacji wraz z Produktem, którego ona dotyczy (ewentualnym materiałem zdjęciowym), dowodem zakupu tj. dowód wewnętrzny lub faktura VAT (jeśli Kupujący otrzymał) oraz sporządzonym w obecności kuriera protokołem.
  • 3. Reklamowany Produkt nie może zostać wysłany Sprzedawcy jako przesyłka pobraniowa.
  • 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w maksymalnym terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i wysyła odpowiedź mailowo na wskazany przez Kupującego adres mailowy.
  • 5. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
   - dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z wybranym przez Kupującego wzorem Produktu (np. treść zaproszenia, kolor papieru, tasiemki lub innych dodatków) lub z zaakceptowanym Projektem,
   - dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia),
   - produkt ma błędy wynikające z błędnie podanych przez Kupującego treści, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia,
   - jej podstawą są różnice w kolorach Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. odcienie papierów ozdobnych czy proporcje poszczególnych elementów),
   - podstawą są subiektywne odczucia Kupującego,
   - wady powstały z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika,
   - wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych itp. wynikające z nieostrożności i zaniedbania użytkownika Produktu lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie).
 7. §7 Postanowienia końcowe

  • 1. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Serwisu, tak aby Kupujący miał możliwość zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do zawarcia umowy.
  • 2. Kupujący i Sprzedający jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu.
  • 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w Serwisie jak i w Regulaminie.
  • 4. Wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa własności majątkowej do treści zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu przysługują jedynie Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania i udostępniania zdjęć i opisów Produktów zamieszczonych w Serwisie bez zgody Właściciela.
  • 5. Logo i nazwa serwisu należy do Właściciela.
  • 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich Produktów znakiem firmowym.
  • 7. Sprzedający nie udostępnia wersji elektronicznej Produktów.
  • 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia informacji na temat specyfikacji produktów tj. nazwy handlowe używanych papierów, czcionek, ustawień drukarskich, wykorzystywanych programów czy źródła pochodzenia grafik i czcionek. Jest to tajemnica handlowa oraz własność intelektualna Sprzedającego.
  • 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do regularnej sprzedaży projektów wykonywanych na indywidualne zamówienie 6 miesięcy od daty ślubu, na który był projektowany wzór.
  • 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  • 11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2017 roku.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub wątpliwość dotyczące naszych zaproszeń lub plakatów?

A może jesteś zainteresowany współpracą z naszą pracownią?

Nie krępuj się - wyślij do nas wiadomość.

* pola wymagane

Korzystamy z cookies.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.